Skip to main content
search

У првој недељи октобра наша школа је низом садржаја обележила Недељу детета, највећу интернационалну манифестацију за заштиту и промоцију права деце.

Ученици Ђачког парламента у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављана и занемаривања су цртежима, вршњачким обукама и радионицама исказали своје импресије на тему дечијих права и обавеза, данашњег положаја деце у породици, друштву и свету, а доказ су панои постављени у централном холу школе.

Током тематске недеље су часови филозофије, грађанског васпитања, социологије и књижевности били посвећени правима и обавезама деце у складу са принципима УНИЦЕФ-а .

Представници парламента су одржали више радионица на тему ненасилне комуникације са намером да се међу младима развије толеранција, уважавање и активно слушање, чиме се побољшава вршњача комуникација, а умањују се постојећи видови насиља.

Close Menu