Skip to main content
search

У периоду од 20. до 21. фебруара 2024. године, Подгорица је била домаћин састанка заједничке радне групе свих партнера у оквиру пројекта МЦ.ВЕТ („Microcredentials – A New Path for Capacity Building in VET“). Циљ састанка био је дефинисање микроквалификација или еквивалената у области стручног образовања.

У раду заједничке радне групе у Подгорици активно су учествовали Синиша Којић, директор Средње стручне школе, Александра Митровић, андрагог, и спољни сарадници, др Весна Фабиан из Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација (НОК), која обавља функцију вршиоца дужности помоћника директора, и Самир Хоџић из Агенције за квалификације – Центра за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих. Састанак је одржан у просторијама Министарства просвете, науке и иновација Црне Горе и Средње Стручне Школе „Иван Ускоковић“ из Подгорице.

Током овог сусрета, сумирали смо закључке националних радних група, представили своје дефиниције, дискутовали о сличностима и разликама у приступима, и разматрали будуће кораке у оквиру пројекта.

Овом приликом, одржан је и састанак пројектних партнера, фокусиран на анализу досадашњих резултата и договарање будућих корака у имплементацији пројекта.

Пројекат „Microcredentials – A New Path for Capacity Building in VET“ кофинансира Европска унија.

Close Menu