Skip to main content
search

У Средњој стручној школи је 21.1.2019.године оджано школско такмичење из математике. Одвијало се у више кругова, и то:

  1. Математичке питалице
  2. Геометријски изазов
  3. Пројекат(овогодишња тема је САТ)
  4. Математички букет-асоцијације

Пријављено је 6.тимова ,од којих је 4.тима учествовало у финалном делу такмичења.

Математичке питалице су биле базиране на школском градиву уз конкретну проблематику и решавање примера у временском ограничењу.

Геометријски клип им је презентовао математичке облике и нове видове перцепције геометријских појмова. Ученици ссу лако солвирали апрстрактне геометријке задатке.

Пројекат су представљали ученици представљајући сатове-часовникекористећи знања из математике,физике,информатике. Бодовано је коришћење софтверских алата,математичких појмова,презентација и иновација.

Математичке асоцијације су ученици са успехом решавали,кроз игру и тимски рад.

Техничку подршку је пружио Небојша Стевановић,професор информатике. Педагошко-психолошка служба,коју је представљала Оливера Првић Ерац, професор психологије, је испаратила све активности ученика.

 

Реализатори: Ивана Радовић, Наташа Цветић, професорке математике

Одржано: 21.1.2019.године

Leave a Reply

Close Menu