Опис образовног профила

Образовни профил мењен је креативним ученицима наклоњеним природи, Техничар за пејзажну архитектуру нацртању, обликовању екстеријера и природних елемната у ентеријеру.

Током четворогодишње наставе ученици се потпуно оспособљавају да:

  • Самостално учествују у пројектовању зелених површина приватна дворишта, паркови, тргови, шеталишта, простори за рекреацију, при чему врше адекватан избор биљних врста
  • Изводе комплетне радове приликом подизања зелених површина
  • Самостално израђују цветне аранжмане
  • Самостално организују производњу садног материјала
  • Учествују у планирању и уређењу предела
Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Историја 2 2
Ликовна култура 1
Музичка уметност 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Географија 2
Физика 2 2
Хемија 2 2
Биологија 3
Устав и права грађана 1
Техничко цртање 2
Метереологија са климатологијом 2
Педологија са геологијом 4
Нацртна геометрија 3
Ботаника 2
Алати и механизација 2
Исхрана биљака 2
Економика и организација производње 2
Расадничарство 4
Декоративна дендрологија 5 3
Цвећарство 4 3
Пројектовање паркова и основе грађевинарства 3 4
Технологија цвећарске производње 3
Основе ранжирања биљног материјала 2 2
Заштита зелених површина 3
Подизање и нега зелених површина 3
Практична настава (60) (60) (60) (60)
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1

Могућност запослења

Стручњаци овог профила запошљавају се у грађевинским и пројектанстким предузећима, расадницима, комуналним организацијама, националним и јавним парковима, и ботаничким баштама.

Могућност даљег школовања

По завршетку средње школе наши матуранти су оспособљени за упис многих факултета као што су смерови на биотехничким, техничким и уметничким факултетима.