Стручни актив за развојно планирање

Испред колегијума-Дарко Бугарчић
Александра Симоновић
Милан Габарић
Рада Мацура
Наташа Цветић
Дејан Љубисављевић
Марија Јовановић
Биљана Јелић
Ивана Манојловић
Оља Првић Ерац
Данијела Митровић
Владимир Ерић – Локална самоуправа
Виктор Столић – (представник Ученичког парламента)
Александар Живадиновић – члан Савета родитеља

Стручни актив за развој школског програма

Испред колегијума- Јелена Меденица
Марија Ђокић
Сања Милојевић
Оља Првиц Ерац
Весна Обрадовић
Драгица Ђорђевић
Марија Поповић
Бранко Перовић
Оља Пејновић
Саша Поповић
Ненад Јосиповић
Јелена Зарић
Симић Небојша

Тим за инклузивно образовање

Испред колегијума-Дарко Бугарчић
Оља Првиц Ерац
Јелена Нешић
Тања Минић
Дарко Бугарчић
Јасмина Лазин
Гордана Петровић
Андријана Раичевић
Катарина Николић Јевтић – члан Савета родитеља

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Испред колегијума-Ивана Радовић
Синиша Којић
Ивана Радовић
Емина Живадиновић
Јасмина Чобановић
Јелена Нешић
Тања Минић
Сања Милојевић
Оља Првић Ерац
Светлана Сретеновић
Оливера Лазаревић
Снежана Крстић
Маја Богићевић
Младен Перовић
Весна Марковић
Весна Радаковић
Снежана Савић
Саша Мутавџић
Славица Стојановић
Мирјана Милојевић- члан Савета родитеља

Тим за самовредновање

Испред колегијума-Јасмина Живановић
Вишња Бутулија
Оља Првиц Ерац
Јелена Митровић
Славољуб Ћурчић
Слободан Ђокић
Здравковић Александар
Милан Јевтић
Кањевац Ненад
Владимир Ерац
Грубач Лука
Нела Стефановић
Далида Деспотовић
Верослава Тодоровић
Мина Јеремић – председник Ученичког парламента
Драган Бугарчић – члан Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Испред колегијума-Јасмина Живановић
Јелена Максић
Синиша Којић
Емина Живадиновић
Јасмина Живановић
Јелена Меденица
Ивана Радовић
Бранко Перовић
Јасмина Лазин
Предраг Радовић
Дарко Бугарчић
Сања Милојевић
Јелена Нешић
Оља Првић Ерац
Тања Минић
Дејан Светозаревић – члан Савета родитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Испред колегијума-Јасмина Живановић
Јелена Митровић
Гаљак Николић Милица
Смиљана Гаљак
Виолета Грујић
Рада Мацура
Јањић Наташа
Тодоровић Милица
Радовић Богдан
Сикимић Ивана
Јевремовић Бојан
Пауновић Марија
Стефановић Слободан
Зоран Богосављевић- члан Савета родитеља

Тим за професионални развој

Испред колегијума-Предраг Радовић
Љупка Алексић
Сања Миловановић
Марија Јовановић
Оливера Блаћанин
Катарина Којић
Слободан Радовић
Зоран Јелић
Јована Јанковић
Саша Васиљевић
Гордана Томић – члан Савета родитеља

Тим за каријерно вођење и саветовање

Испред колегијума-Бранко Перовић
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Мирослав Петровић
Виолета Грујић
Оља Првић Ерац
Милица Васиљевић
Александра Митровић
Ана Глишовић – представници послодаваца
Ана Рачић– представници послодаваца
Ивана Томовић- члан Савета родитеља

Тим за израду годишњег плана рада школе

Испред колегијума- Ивана Радовић
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Дина Вукајловић
Ивана Радовић
Семинара Данијела
Ненад Јосиповић
Јелена Поповић
Ерац Владимир

Тим за промоцију и културу школе

Испред колегијума-Јелена Меденица
Саша Марковић
Бранко Перовић
Маја Тодоровић
Милан Јевтић
Аца Лупшић
Јасмина Ђурић
Филип Милошевић
Ивана Милићевић
Биљана Миловановић
Марица Живановић Пољо
Дејан Илић
Невена Костић
Дејан Петровић
Милица Васиљевић
Мирослав Петровић
Небојша Аврамовић
Милосављевић Слободан

Тим за информатичку подршку

Испред колегијума- Ивана Радовић
Мирјана Ђурић
Игор Николић
Иван Павловић

Небојша Стевановић
Дина Вукајловић
Ивана Радовић
Радомир Брзаковић
Милан Габарић

Пројектни тим

Испред колегијума- Јасмина Живановић
Јасмина Живановић
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Биљана Миловановић
Маја Тодоровић
Дина Вукајловић
Милица Васиљевић
Мирослав Петровић
Милош Тодоровић

Тим за дуално образовање

Испред колегијума- Јасмина Лазин
Милица Васиљевић
Бранко Перовић
Раде Лазовић
Иван Гаљак
Саша Милосављевић
Милош Тодоровић
Момчило Величковић
Снежана Вукомановић
Саша Марковић
Јасмина Лазина
Гордана Петровић
Добросав Јовановић
Предраг Марковић
Шћекић Дејан
Елек Снежана
Ђурашковић Зоран
Грубач Лука
Пауновић Немања
Чаровић Слободан
Блажић Горан
Данило Поповић
Весна Савић
Споменка Петровић
Слободан Ђокић

Селфи тим

Испред колегијума-Ивана Радовић
Јелена Јанковић
Снежана Трифуновић
Јелисавета Бејатовић
Слађана Аџић