Стручни актив за развојно планирање

Милан Габарић
Александра Симоновић
Рада Мацура
Дејан Љубисављевић
Аца Ђокић
Оља Првиц Ерац
Владимир Ерић – Локална самоуправа
Мина Јеремић– председник Ученичког парламента
Миливојевић Бранко – члан Савета родитеља

Стручни актив за развој школског програма

Предраг Марковић
Виолета Грујић
Марија Поповић
Бранко Перовић
Марија Ђокић
Оља Пејновић
Саша Поповић
Ненад Јосиповић
Јелена Зарић
Бојан Јевремовић

Тим за инклузивно образовање

Оливера Првић Ерац
Тања Минић
Тања Вукићевић
Сања Милојевић
Јасмина Чобановић
Весна Савић
Споменка Петровић
Ненад Јосиповић
Рада Мацура
Ђорђо Гојић
Нела Стефановић
Данијела Митровић
Дарко Бугарчић
Наташа Цветић
Дунић Мирослава – члан Савета родитеља

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тања Вукићевић
Тања Минић
Сања Милојевић
Оља Првић Ерац
Јасмина Чобановић
Светлана Сретеновић
Весна Савић
Оливера Лазаревић
Снежана Крстић
Весна Марковић
Весна Радаковић
Снежана Савић
Снежана Николић
Ђорђе Антић
Слађана Николић- члан Савета родитеља

Тим за самовредновање

Јелена Максић
Јелена Митровић
Славољуб Ћурчић
Слободан Ђокић
Вишња Бутулија
Милан Јевтић
Владимир Ерац
Бојан Јевремовић
Далида Деспотовић
Милица Васиљевић
Слађана Ковачевић- члан Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Јелена Максић
Емина Живадиновић
Јасмина Живановић
Марија Ђокић
Ивана Радовић
Бранко Перовић
Јасмина Лазин
Предраг Радовић
Дарко Бугарчић
Сања Милојевић
Тања Вукићевић
Оља Првић Ерац
Тања Минић
Милојевић Слободан – члан Савета родитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Јелена Митровић
Драгана Вучићевић
Горица Пантелић
Филип Милошевић
Јелена Меденица
Виолета Грујић
Слободан Милосављевић
Милан Габарић
Рада Мацура
Гостић Драгана- члан Савета родитеља

Тим за професионални развој

Љупка Алексић
Марија Јовановић
Сања Миловановић
Оливера Блаћанин
Јелена Јанковић
Слободан Радовић
Деспотовић Славица – члан Савета родитеља

Тим за каријерно вођење и саветовање

Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Весна Радаковић
Гордана Петровић
Бранко Перовић
Ана Глишовић – представници послодаваца
Ана Рачић– представници послодаваца

Тим за израду годишњег плана рада школе

Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Дина Вукајловић
Вишња Бутулија
Ненад Јосиповић
Јелена Поповић
Данијела Митровић

Тим за промоцију и културу школе

Марија Ђокић
Саша Марковић
Верослава Тодоровић
Бранко Перовић
Маја Тодоровић
Милан Јевтић
Аца Лупшић
Јасмина Ђурић
Филип Милошевић
Ивана Милићевић
Биљана Миловановић
Дарко Бугарчић
Марица Живановић Пољо
Дејан Илић
Невена Костић
Дејан Петровић

Тим за информатичку подршку

Игор Николић
Иван Павловић
Небојша Стевановић
Дина Вукајловић
Ивана Радовић
Данијела Митровић
Радомир Брзаковић
Милан Габарић
Мирјана Ђурић

Пројектни тим

Јасмина Живановић
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Биљана Миловановић
Маја Тодоровић
Бранко Перовић
Дина Вукајловић

Тим за дуално образовање

Милица Васиљевић
Бранко Перовић
Раде Лазовић
Иван Гаљак
Саша Милосављевић
Јован Бубања
Милинка Ковачевић
Момчило Величковић
Снежана Вукомановић
Саша Марковић
Александар Станишић
Јасмина Лазина
Гордана Петровић
Миодраг Варјачић
Зоран Пантић
Добросав Јовановић
Предраг Марковић
Данило Поповић
Весна Савић
Ђорђо Гојић
Споменка Петровић
Данијела Митровић
Малиша Цветковић
Ивана Радовић
Наташа Цветић
Слободан Ђокић