Стручни актив за развојно планирање

Испред колегијума-Дарко Бугарчић
Аександра Симоновић
Милан Габарић
Рада Мацура
Наташа Цветић
Дејан Љубисављевић
Марија Јовановић
Биљана Јелић
Ивана Манојловић
Оливера Првић Ерац
Данијела Митровић
Владимир Ерић – Локална самоуправа
Нађа Јанковић– председник Ученичког парламента
Александар Живадиновић – члан Савета родитеља

Стручни актив за развој школског програма

Испред колегијума- Јелена Меденица
Марија Ђокић
Весна Обрадовић
Драгица Ђорђевић
Марија Поповић
Бранко Перовић
Оља Пејновић
Саша Поповић
Ненад Јосиповић
Јелена Зарић
Симић Небојша

Тим за инклузивно образовање

Испред колегијума-Дарко Бугарчић
Оливера Првиц Ерац
Јелена Матић
Тања Минић
Дарко Бугарчић
Јасмина Лазин
Гордана Петровић
Снежана Вукомановић
Малиша Цветковић
Катарина Николић Јевтић – члан Савета родитеља

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Испред колегијума-ИванаРадовић
Синиша Којић
Ивана Радовић
Емина Живадиновић
Јасмина Чобановић
Јелена Матић
Тања Минић
Сања Милојевић
Оливера Првић Ерац
Светлана Сретеновић
Оливера Лазаревић
Снежана Крстић
Маја Богићевић
Младен Перовић
Весна Марковић
Весна Радаковић
Снежана Савић
Саша Мутавџић
Славица Стојановић
Мирјана Милојевић- члан Савета родитеља

Тим за самовредновање

Испред колегијума-Јасмина Живановић
Вишња Бутулија
Јелена Митровић
Снежана Трифуновић
Славољуб Ћурчић
Слободан Ђокић
Здравковић Александар
Милан Јевтић
Кањевац Ненад
Владимир Ерац
Грубач Лука
Нела Стефановић
Далида Деспотовић
Верослава Тодоровић
Ана Вранић
Невена Ђурђевић – члан Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Испред колегијума-Јасмина Живановић
Јелена Максић
Синиша Којић
Емина Живадиновић
Јасмина Живановић
Јелена Меденица
Ивана Радовић
Бранко Перовић
Јасмина Лазин
Предраг Радовић
Дарко Бугарчић
Сања Милојевић
Јелена Матић
Оливера Првић Ерац
Тања Минић
Душан Јовановић – члан Савета родитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Испред колегијума-Јасмина Живановић
Јелена Митровић
Гаљак Николић Милица
Смиљана Гаљак
Виолета Грујић
Рада Мацура
Јањић Наташа
Тодоровић Милица
Радовић Богдан
Сикимић Ивана
Јевремовић Бојан
Пауновић Марија
Стефановић Слободан
Сузана Илић- члан Савета родитеља

Тим за професионални развој

Испред колегијума-Предраг Радовић
Љупка Алексић
Тања Минић
Сања Миловановић
Марија Јовановић
Оливера Блаћанин
Катарина Којић
Слободан Радовић
Зоран Јелић
Јована Јанковић
Саша Васиљевић
Гордана Томић – члан Савета родитеља

Тим за каријерно вођење и саветовање

Испред колегијума-Бранко Перовић
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Мирослав Петровић
Виолета Грујић
Милица Васиљевић
Александра Митровић
Оливера Првић Ерац
Владимир Марковић– представници послодаваца
Драгана Јовичић Јаблановић– представници послодаваца
Јелена Ранковић- члан Савета родитеља

Тим за промоцију и културу школе

Испред колегијума-Јелена Меденица
Саша Марковић
Бранко Перовић
Маја Тодоровић
Милан Јевтић
Аца Лупшић
Јасмина Ђурић
Филип Милошевић
Ивана Милићевић
Биљана Миловановић
Марица Живановић Пољо
Дејан Илић
Невена Костић
Дејан Петровић
Милица Васиљевић
Мирослав Петровић
Небојша Аврамовић
Милосављевић Слободан
Радомир Брзаковић

Тим за информатичку подршку

Испред колегијума- Ивана Радовић
Мирјана Ђурић
Игор Николић
Иван Павловић
Небојша Стевановић
Дина Вукајловић
Ивана Радовић
Радомир Брзаковић
Милан Габарић

Пројектни тим

Испред колегијума- Јасмина Живановић
Јасмина Живановић
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Биљана Миловановић
Маја Тодоровић
Дина Вукајловић
Милица Васиљевић
Мирослав Петровић
Милош Тодоровић

Тим за дуално образовање

Испред колегијума- Јасмина Лазин
Милица Васиљевић
Бранко Перовић
Раде Лазовић
Иван Гаљак
Саша Милосављевић
Милош Тодоровић
Момчило Величковић
Снежана Вукомановић
Саша Марковић
Јасмина Лазин
Гордана Петровић
Добросав Јовановић
Предраг Марковић
Шћекић Дејан
Елек Снежана
Ђурашковић Зоран
Грубач Лука
Пауновић Немања
Чаровић Слободан
Блажић Горан
Данило Поповић
Весна Савић
Споменка Петровић
Слободан Ђокић

Селфи тим

Испред колегијума-ИванаРадовић
Јелена Јанковић
Јелисавета Бејатовић
Слађана Аџић