Skip to main content
search

У јуну 2017. године почеће са реализацијом пројекат “Регионални центар компетенција -међународна сарадња Србија – Словенија“. Овај пројекат финансира seод средстава које обезбеђује програм Еразмус+ а припада групи пројеката КА1 – Мобилност у области стручног образовања и обука. Ерасмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадању у три области: образовање, мали и спорт.

Циљ пројекта је да се у оквиру Политехничке школе покрене отворање Регионалног центара компетенција по узору на Регионални центар компетенција у Велењу.

Leave a Reply

Close Menu