Skip to main content
search

ОБАВЕШТЕЊЕ

за ванредне ученике који полажу матурски испит у јунском року школске 2020/2021.год

МАТУРСКИ ИСПИТ ће се обавити од 7.6.2021. год према распореду полагања и то :

1.Српски језик и књижевност (писмени)        ___               _         _ 7.6.2021. у 1140_(62СШ)

Комисја: Нада Петровић , Данијела Семинара

2.Изборни предмет                                                  ______             08.6.2021.

-конструисање__________________________________________900- (73)

Комисије:Љупка Алексић , Јелена Максић

-програмирање за ку машине                                                         у  830_(43)

Комисија:Иван Павловић,Јелена Јанковић

-испитивање машинских конструкција                                          у 1000_(17)

Комисија: Славољуб Ћурчић, Весна Савић

-гараже,сервиси и паркиралишта__                                             у 1045_

Комисија:Владимир Ерац, Саша Мутавџић

-декоративна дендрологија_______________________________1000__(галерија)

Комисија:Јелена Зарић , Далида Деспотовић

3.Одбрана практичног рада                                                                       9.06.2021.

-пројектовање технолошких система                                             ____    __800(43)

Комисија: Гордана Луковић, Јелена Јанковић

гараже,сервиси и паркиралишта                                                            ___      __900

Комисија: Владимир Ерац, Саша Мутавџић

-конструисање_______________________________________     __        _900(73)

Комисије:Љупка Алексић , Јелена Максић

-моделирање машинских елемената и конструкција                  __      __ 930(38)

Комисија:Јелена Максић, Јелена Митровић

-унутрашњи транспорт                     _________________________           __900

Комисија: Филип Милошевић,Саша Мутавџић

-основе аранжирања биљног материјала___________________________1000__(галерија)

Комисија: Далида Деспотовић, Јелена Зарић

 

 

Leave a Reply

Close Menu