Мисија и визија школе

Mисиja нaшe шкoлe je дa пoдстичeмo лични, социјални, емоционални и интелектуални рaзвoj учeникa и извoдимo успeшнe гeнeрaциje. Ученицима пружамо општа и стручна, теоријска и практична знања, која им омогућавају да се брзо и лако укључе у свет рада, као и да успешно наставе школовање.

Визија наше школе

Нашу школу видимо као лидера у региону,  модерно уређену и савремено опремљену уз способан менаџмент и стручан наставни кадар, која доприноси развијању локалне заједнице, кроз партнерство са родитељима и привредом, где ученици  имају активно учешће у наствном процесу, стичу трајна и применљива знања, која ће их подстицати у стварању нових идеја.