Skip to main content
search

На састанку актива математике и информатике одржаном 16.5.2022., наставница математике Снежана Трифуновић упознала је чланове свог актива са LTT активношћу у Републици Чешкој која је реализована у периоду од 4.4.2022. до 8.4.2022. у оквиру пројекта ’’Catch the Date’’

За чланове свог актива припремила је и презентацију како би их упознала са SТЕАМ методом јер је планирано да од наредне школске године овај метод буде имплементиран у школске документа и да се отпочне са његовом применом у редовној настави.

 

Close Menu