Skip to main content
search

 

 

 

 

Од 1.11.2019. почиње се са реализацијом пројекта ’’Catch the Date’’. Средња стручна школа је носилац пројекта а партнери су школе из Румуније, Републике Чешке, Турске и Литваније.

Циљ пројекта је да наставници у нашим партнерским школама, који су и приоритет овог пројекта, стекну професионално и лично искуство неопходно за стварање научно, математички и технолошки писмених појединаца, који развијају индивидуалне вештине у дигиталним окружењу и интегришу ове вештине при стицању нових змања и вештина током целоживотног учења.

Планиранo је да се реализују обуке које садрже STEAM и виртуелне мобилност коришћењем платформе е-Twinning. Осим тога, расправљаће се о питањима која се односе на припрему, писање и дистрибуцију е-књиге која ће садржати примере примене SТЕАМ методе у настави.

 

Close Menu