Skip to main content
search

У школи је 10.10.2022. године организован округли сто на тему “Примена сајта Електронска академија дуалног образовања“. Учесници округлог стола били су: Јелена Круљ, редовни професор учитељског факултета Призрен, Лепосавић, наставниси стручних прдмета и наставници практичне наставе који предају у одељењима код којих се настава реализује по дуалном моделу.

На округлом столу се дискутовало о утицају пандемије ковида 19 на образовање, какве је то новине донело у реализацији наставе, са каквим проблемима су сусрели наставници и шта су ученици истакли као главне недостатке организовања наставе по Моделу II и Моделу III  као и моделима за решавање ових проблема као што је сајт отвореног типа за ученике и наставнике одређеног образовног профила.

                       

Close Menu