Skip to main content
search

У нашој школи од 12. марта до 15. марта боравили су гости из партнерских школа Escola Profissional do Minho из Полртугалије и Şule Muzaffer Büyük Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi из Турске.

Разлог њихове посете је израда коначне верзије апликације за примену дневника компетенција у стручним школама и код социјалних партнера.

Током ове мобилности наставници су разменили примере добре праксе о примени апликације у васпитно-образовном процесу у дуалном образовању и израђена је коначена верзија апликације .

Стручни сарадници су израдили инструменате за праћење квалитета апликације и евалуационе листове за индиректне кориснике апликације.

Гости из патрнерских школа имали су прилику да посете компаније у којима се реализује пракса учењем кроз рад.

Осим ових званичних активности организовано је и традиционално вече на коме су гости имали прилике да се упознају са културом, традицијом и обичајима наше земње.

Дешавања у нашој школи пропратила је и РТК о чему је известила у својим ударним емисијама.

Close Menu