Skip to main content
search

Вредни ученици су веома брзо приступили изради предлога уређења школског дворишта и дизајнирању одговарајућег урбаног мобилијара, узимајући у обзир резултате анкете која је спроведена међу ученицима и запосленима. Радило се на редовним часовима, али online кроз додатну наставу и пројектне задатке.

Leave a Reply

Close Menu