Skip to main content
search

Након потписивања уговора о сарадњи наше школе и школе Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu из Румуније, десет представника наше школе присуствовало је Multiplier Event 3 пројекта “Adapted Accessibility for All – 3A” који је организован 26.1.2023. године у Таргу Жуи, Румунија

Након овог догађаја Сања Милојевић, координаторка пројекта “Електронска академија дуалног образвања“, упознала је присутне наставнике гимназија и стручних школа са циљевима и реализаован активностима овог пројекта. Договорен је и наставак сарадње ове две школе кроз размену материјала, знања и искустава.

Close Menu